בית הספר ם סיילינג

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון