מבחן רדיו

למבחן
העמדנו לרשותכם מחולל מבחנים בעזרתו תוכלו לתרגל מבחנים המדמים את חלק ב' של המבחן העיוני (מבחן אמריקאי) כפי שהם נלמדים בביה"ס לשייט "ים סיילינג סקול". שימו לב, עליכם לפתור את הבחינה כולה בתוך 30 דקות.

דרישות משרד התחבורה 
תעודת שרת רדיו טלפון מוגבל לתדר גבוה מאוד (תג"מ) הינה חלק מדרישות משרד התחבורה לקבלת רישיון משיט בינלאומי (משיט 60). התעודת שרת הרדיו מונפקת על ידי משרד התקשורת לאחר עמידה במבחן הרדיו טלפון. מבחן הרדיו בנוי משני חלקים: חלק עיוני וחלק מעשי. 

לחלק העיוני (בחינה בכתב) שני מרכיבים: 
חלק א- שאלה פתוחה בה מתבקש הנבחן לכתוב הודעת רדיו (בד"כ הודעת מצוקה) ולפרט את שלבי הפעלת המערכת במצב מצוקה. ציון המעבר של חלק זה הינו 75% ומשך הזמן לפתרון חלק זה הינו 15 דקות. 
חלק ב- מבחן במתקונת אמריקאית הכולל 20 שאלות לכל אחת 4 מסיחים. ציון המעבר של חלק זה הינו 80% ומשך הזמן לפתרון חלק זה הינו 30 דקות. רק נבחן שעובר את הבחינה בכתב רשאי לגשת לבחינה המעשית. 

אתר לתרגול שאלות רדיו טלפון 
אחת הדרכים להתגבר על שאלות להן אינכם יודעים את התשובה היא להעזר באופצית הרמז המושכל. הרמז שיינתן יכוון אתכם לתשובה הנכונה ותוך כך יעזור לכם לזכור את החומר למבחן.
לאחר פתרון המבחן תוצג התוצאה כעבר או נכשל. כמו כן יוצגו השאלות השגויות והתשובה הנכונה. 
לחיצה על תרגול חוזר תתחיל מבחן נוסף. 

למבחן לחץ כאן
מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון