מד רד ראלי 2005

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון