תחרויות שונות

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון