הפלגה לכרתים יולי 2005

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון