הפלגה ת"א-קסטלו 2006

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון