הפלגה רודוס-ת"א 2006

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון