פלוטילה טורקיה-יוון פסח 2007

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון