הפלגה מצרפת לאיטליה 2007

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון