השיטור הימי מעניק לרוני מכתב הערכה

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון