הספינה החדשה ים 7 מאתונה לת"א 2007

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון