הספינה ים 1 במיבדוק

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון