הרמת כוסית פסח 2008

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון