שיוט בנטו 2009

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון