הפלגה ת"א - רודוס יולי 2009

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון