הפלגה רודוס - אתונה אוגוסט 2009

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון