הפלגה רודוס-ת"א ספטמבר 2009

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון