הפלגה ביוון יוני 2010

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון