הפלגה לסלוניקי יולי 2011

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון