הפלגה מיוון לקרואטיה 2012

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון