אליפות ישראל 2004 -2

מצלמת כניסה למרינה
מצלמת חוף הילטון